De indicatiestelling

1. U vult het aanvraagformulier in op ons website.

Zodra wij uw ingevulde aanvraagformulier hebben ontvangen nemen wij telefonisch contact met de contactpersoon van de cliënt. Telefonisch neemt de wijkverpleegkundige kort het aanvraagformulier door en word er een huisbezoek ingeplant.

2. Huisbezoek

Wij hebben uw actuele (para)medisch dossier en indicatiestelling (indien van toepassing) nodig. Uw (para)medisch dossier mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Bij een PGB – aanvraag zal de PGB – houder zelf de deel 2 van het aanvraagformulier moeten invullen (Hulp nodig? Overleg met ons de mogelijkheden). U kunt dit vóór het huisbezoek mailen naar ons of tijdens het huisbezoek meegeven. Voor het verstrekken van de medische gegevens moet u een toestemmingsformulier invullen. Het huisbezoek zal ongeveer een uur duren. Ter inzage vragen wij altijd een geldige ID en een zorgverzekeringspas.

3. Indicatiestelling

De indicatiestelling is het uitkomst van wat er in samenspraak met de cliënt is opgesteld met oog op zelfmanagement, zelfredzaamheid en zelfregie. De uitwerking van de indicatiestelling zal binnen 5 en 10 werkdagen afgerond zijn. De uitwerking kan gedaan worden in de elektronisch cliënt dossier (ECD) van de zorgaanbieder of van Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging. Als er tijdens de uitwerking nog vragen zijn, dan kan onze wijkverpleegkundige telefonisch contact opnemen met de cliënt. Ook is het mogelijk dat de cliënt zelf contact opneemt met de wijkverpleegkundige als de cliënt na het huisbezoek iets is vergeten te bespreken.

4. Afronding

Zodra de indicatiestelling is afgerond zal de wijkverpleegkundige deze getekend per mail opsturen naar de opdrachtgever. Bij akkoord kan de cliënt zelf ondertekenen en weer terugmailen naar de wijkverpleegkundige. De opdrachtgever kan ervoor kiezen om zelf de machtigingsaanvraag in te dienen. Het is ook mogelijk om dit door onze wijkverpleegkundige te laten indienen bij de zorgverzekeraar.

5. Zorgverzekeraar

PGB machtigingsaanvraag en niet – gecontracteerde machtigingsaanvraag: Het kan zijn dat de zorgverzekeraar naar aanleiding van de machtigingsaanvraag nog aanvullende vragen heeft. De wijkverpleegkundige zal de cliënt met raad en daad bijstaan om de machtiging beoordelaar van de zorgverzekeraar zo goed mogelijk te informeren.

6. Voorkomen van afwijzing machtiging

Afwijzing van de machtiging gebeurt veelal op het gebied van onduidelijkheid in de doelmatigheid van de zorg. Diverse factoren spelen hierbij een rol waardoor de machtiging beoordelaar van de zorgverzekeraar onvolledige informatie krijgt en de machtigingsaanvraag afwijst bij een indicatiestelling. Echter is de indicatiestelling ten alle tijden geldig als het wordt geleverd door een gecontracteerde zorgaanbieder. Om meer inzicht te krijgen waarom een machtigingsaanvraag bij een indicatiestelling wordt afgewezen, kunnen niet – gecontracteerde zorgaanbieders gebruik maken van onze aanvullende dienstverleningen:

Zorgmonitoring
Zorginhoudelijke evaluatie
Coaching zorgmedewerkers voor naleving indicatiestelling

Kosten

1.

Bij een offerte aanvraag heeft u direct inzicht wat de kosten ongeveer zullen zijn. De kosten voor onze dienstverlening zijn te declareren bij de zorgverzekeraar. Wij factureren naar de opdrachtgever. De opdrachtgever kan na het voldoen van de factuur, de gemaakte kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Per zorgverzekeraar verschilt het jaarlijks wat de maximale vergoedingen zijn.

2.

Als de gemaakte afspraak onverhoopt niet door kan gaan, dan moet maximaal 48 uur van tevoren afgezegd worden. U kunt de afmelding mailen naar info@bureau-indicatistelling.nl. Is het niet gelukt om tijdig de afspraak te annuleren of is de cliënt niet thuis als de wijkverpleegkundige langskomt (No-Show), dan wordt er €85,- in rekening gebracht.

3.

Als er een huisbezoek heeft plaatsgevonden, maar het heeft niet geleid tot een indicatiestelling dan wordt een bedrag van €110,- in rekening gebracht voor de reiskosten en verslaglegging. In de verslaglegging zal kort toegelicht worden waarom de cliënt niet in aanmerking komt voor een indicatiestelling die valt onder de zorgverzekeringswet.

Heeft u na het lezen van de informatie op onze website nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!